index.html  

<html>
<head>
<title>Anlaeg.dk</title>
</head>
<body>
<h1>Hjemmesiden er under ombygning</h1>
<p>Kontakt derfor på</p>
<p>anlaeg.dk@gmail.com eller 20919364</p>
</body>
</html>